O nas

Bursa Szkolna ”2 x TAK” w Bolesławcu jest nowo otwartą prywatną, koedukacyjną placówką opiekuńczo wychowawczą przeznaczoną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, pobierających naukę poza miejscem stałego zamieszkania.

Bursa usytuowana jest przy ulicy Karola Miarki 20, w cichej i spokojnej okolicy. Posiada 40 miejsc dla dziewcząt i chłopców w pokojach 3 i 2 osobowych. Młodzież ma zapewnioną całodobową fachową opiekę wychowawczą przez 5 dni w tygodniu. Obiekt wyposażony jest w system monitoringu całodobowego.

Bursa oprócz zapewnienia opieki wychowawczej, sanitarno-higienicznych warunków zakwaterowania i odpowiednich warunków do nauki, stwarza wychowankom możliwości rozwijania zainteresowań i uzdolnień, uczestnictwa w kulturze, uprawiania sportu i turystyki.

Wychowankowie poprzez swoich reprezentantów w samorządzie bursy mogą wpływać na organizację i funkcjonowanie placówki. Młodzież może korzystać z organizowanej na miejscu doraźnej, bezpłatnej pomocy w nauce udzielanej przez wychowawców i uczniów.