Kadra

Nasi wychowawcy: 

Danuta Raniszewska

Bartłomiej Orankiewicz

Artur Paszko

Młodzieżowa Rada Bursy: 

Przewodniczący:

Anna Polishchuk 

Zastępca:

Emilia Pawłowska 

skarbnik:

Aleksandra Drozdek