Kadra

Nasi wychowawcy: 

Danuta Raniszewska

Małgorzata Wąsik

Artur Paszko

Młodzieżowa Rada Bursy: 

Przewodniczący:

Jakub Cegiełka 

Zastępca:

Wiktoria Drozdek 

Członkowie: 

Szymon Kukułka 

Emilia Pawłowska 

Mateusz Pierzchała

Olga Żołnierz