Cennik

Opłata za pobyt dziecka w Bursie Szkolnej w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 6 zł dziennie. Np. 6 zł x 21 dni września = 126 zł.

Wpłat za zakwaterowanie dziecka w Bursie Szkolnej należy dokonywać bezgotówkowo (przelewem, za pośrednictwem poczty, banku, Internetu) do 10-tego dnia każdego miesiąca na konto: Niepubliczna Bursa Szkolna 2 x TAK, BZWBK 24   22 1090 1939 0000 0001 3730 2335. W tytule wpłaty należy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc za który jest dokonywana wpłata.

Zgodnie z zasadami terminami i kryteriami rekrutacji do Bursy Szkolnej w Bolesławcu na rok szkolny 2019/2020 do 28 sierpnia 2018 r. należy potwierdzić zakwaterowanie, poprzez wpłatę za miesiąc wrzesień.