Cennik

Opłata za pobyt dziecka w Bursie Szkolnej w roku szkolnym 2018/2019 wynosi 8 zł dziennie. Np. 8 zł x 20 dni września = 160 zł

PROMOCJA: PIERWSZE TRZY MIESIĄCA OPŁATA DZIENNA WYNOSI TYLKO 4 ZŁ.

Wpłat za zakwaterowanie dziecka w Bursie Szkolnej należy dokonywać bezgotówkowo (przelewem, za pośrednictwem poczty, banku, Internetu) do 10-tego dnia każdego miesiąca na konto: Niepubliczna Bursa Szkolna 2 x TAK, BZWBK 24   22 1090 1939 0000 0001 3730 2335. W tytule wpłaty należy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc za który jest dokonywana wpłata.

Zgodnie z zasadami terminami i kryteriami rekrutacji do Bursy Szkolnej w Bolesławcu na rok szkolny 2018/2019 do 28 sierpnia 2018 r. należy potwierdzić zakwaterowanie, poprzez wpłatę za miesiąc wrzesień.