Cennik na rok szkolny 2024/2025

Opłata za pobyt wychowanka w Bursie Szkolnej w roku szkolnym 2024/2025 wynosi 150 zł i jest opłatą stałą. 

Wpłat za zakwaterowanie dziecka w Bursie Szkolnej należy dokonywać bezgotówkowo (przelewem, za pośrednictwem poczty, banku, Internetu) do 10-tego dnia każdego miesiąca na konto: Niepubliczna Bursa Szkolna 2 x TAK, SANTANDER BANK POLSKA S.A.   22 1090 1939 0000 0001 3730 2335. W tytule wpłaty należy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za który jest dokonywana wpłata.

 

Cennik na rok szkolny 2018/2021

Opłata za pobyt dziecka w Bursie Szkolnej w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 120 zł i jest opłatą stałą. Wyjątkiem są miesiące z feriami zimowymi. Nieobecność dziecka w bursie powyżej 5 dni upoważnia do zwrotu części zapłaty odpowiednio do ilości dni nieobecnych.

Wpłat za zakwaterowanie dziecka w Bursie Szkolnej należy dokonywać bezgotówkowo (przelewem, za pośrednictwem poczty, banku, Internetu) do 10-tego dnia każdego miesiąca na konto: Niepubliczna Bursa Szkolna 2 x TAK, BZWBK 24   22 1090 1939 0000 0001 3730 2335. W tytule wpłaty należy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc za który jest dokonywana wpłata.

Zgodnie z zasadami terminami i kryteriami rekrutacji do Bursy Szkolnej w Bolesławcu na rok szkolny 2019/2020 do 28 sierpnia 2018 r. należy potwierdzić zakwaterowanie, poprzez wpłatę za miesiąc wrzesień.